Vosté està > escola de música > normativa > tarifes curs 2017-2018

relació de preus Curs 2017-20181

tarifes curs 2017-2018 Escola de Música
concepte tarifes
matrícula 15 euros anuals
sensibilització musical 20 euros mensuals
llenguatge musical (Iniciació, 1r, 2n, 3r, 4t)

25 euros mensuals amb Instrument

35 euros mensuals, si sols cursa Llenguatge Musical

llenguatge musical (Adults)(sempre que hi haja suficient alumnat) 20 euros mensuals
conjunt coral (1er i 2on de cor) 15 euros mensuals
instrument

25 euros mensuals

30 euros mensuals, si no cursa Llenguatge Musical

piano 35 euros mensuals
guitarra 35 euros mensuals
dolçaina 35 euros mensuals
BONIFICACIONS

L'alumne/a que curse Llenguatge Musical i un segon instrument, tindrà una bonificació de 10 euros mensuals

L'alumnat que trie com a instrument l'oboé, fagot, trompa, bombardí o trombó tindrà una bonificació mensual de 5 € durant el primer curs.

QUOTA SOCI PARES ALUMNAT ESCOLA DE MÚSICA

La quota de soci corresponent a l'any 2017 es descomptarà al mes de setembre, al voltant de la segona quinzena. La quota és de 20 euros anuals

MATRÍCULA

La matrícula corresponent al curs 2017-2018 es descomptarà al mes de setembre, al voltant de la segona quinzena. L'alumnat de sensibilització està exent del pagament de la matrícula.

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal