Vosté està > escola de música > normativa > curs de sensibilització musical

curs de Sensibilització Musical

CURS DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

imatge de xiquets i xiquets gaudint amb la música

Sensibilització musical vol dir despertar eixe instint musical innat que tots els humans tenim per naturalesa. Vol dir desenvolupar la musicalitat des de la infància i ensenyar-los a valorar i estimar la música. L'educació musical ben guiada des de la infància permetrà que la música florisca, s'establesca, es vivencie i es convertesca en una de les millors experiències de l'ésser humà.

Indiscutiblement la música és una de les millors arts per desenvolupar totes les habilitats, aptituds i actituds de la persona. No pretén ser una activitat extraescolar qualsevol sinò que busca ajudar el nostre alumnat a créixer i a desenvolupar-se de manera integral a través de la música. El talent musical és el primer en manifestar-se en l'ésser humà. Els xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys estan plens de receptivitat, d'energia i de ganes de moure's, cal aprofitar eixe període tan meravellós per despertar la seua capacitat musical. La metodologia educativa que fem servir es basa en els principis bàsics de la Music Learning Theory de Edwin Gordon. Aprofitem les innates potencialitats musicals, motrius i expressives de la primera infantesa i les combinem amb l'utilització del llenguatge musical com un element evolutiu que contribueix al desenvolupament socio-afectiu i cognitiu de l'infant. Descobriran a través dels sons, de la veu, el moviment, la dansa, la imaginació, el seu propi cos i l'orientació a l'espai, les possibilitats de la música. Els pilars bàsics i fonamentals de l'educació musical són l'educació auditiva, vocal, rítmica i corporal. A les nostres sessions es treballen de manera integrada els pilars bàsics de l'educació musical.

Des de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador tenim com a finalitat apropar la música als més petits d'una manera lúdica i motivadora per poder preparar els fonaments per a aprendre el llenguatge musical d'una manera natural.

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal