Vosté està > escola de música > normativa > calendari curs 2016-2017

calendari curs 2016-2017 Escola de Música

Distingit/da pare/mare,

Per tal d’evitar problemes, els informem del calendari escolar del curs 2017-2018. En l'altre full** trobaran els dies festius del curs [negreta], junt a les vacances de Nadal i de Pasqua.

VACANCES DE NADAL

 • Llenguatge musical: Tindran vacances del dia 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos).

 • Instrument: Cal consultar el Calendari Escolar .

VACANCES DE PASQUA:

 • Lleguatge musical: Tindran vacances del dia 29 de març de 2018 al 9 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

 • Instrument: Cal consultar el Calendari Escolar.

ALTRES DIES FESTIUS:

 • Llenguatge musical i Instrument:

  9 d'octubre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 19 de març i 1 de maig.

 • Festius recuperables instrument: 13 d'octubre, triar entre 7 i 28 de desembre, 16 i 17 de març i triar entre 9 i 30 d'abril.

CONCERTS I AUDICIONS:

 • CONCERT SOLIDARI NADAL: 23 de desembre de 2017.

 • AUDICIONS INSTRUMENTALS ESCOLA DE MÚSICA : 11 de febrer 2018.

 • AUDICIÓ VOCAL ESCOLA DE MÚSICA: 28 de març 2018.

IMPORTANT:

L' assistència és obligatòria. Si l'alumne/a falla dues classes seguides, el professorat es posarà en contacte via telefònica per esbrinar què ha ocorregut, tant en solfeig com en instrument.

 • AUDICIONS FINALS ESCOLA DE MÚSICA: Setmana del 18 al 23 de juny 2018.

Es cobrarà la mensualitat completa de l'1 al 10 de cada mes. Enguany les classes es cobraran al principi de mes i no a mes vençut com veníem fent. Si algú vol donar-se de baixa, haurà de COMUNICAR-HO AL PROFESSORAT abans que comence el mes perquè no se li carregue la mensualitat següent.

Si tenen qualsevol dubte, bé poden comentar-lo al professorat o bé telefonar al núm. 962 808 155 o al mòbil 630 87 47 53 ( Mamen ).

Atentament

El Coordinador de l'Escola de Música

Ador, 25 de setembre de 2017

(** format de fitxer *.pdf, 66'1kb)

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal