Vosté està > banda > concerts de la banda > any 2006 > obertura festiva

Obertura festiva

TÍTOL

Obertura festiva, Op 96, 1955

AUTOR

Dimitri Shostakovich (amb motiu del seu naixement)

INTÈRPRETS

Banda de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

DIRECTOR

Ramon Garcia i Soler

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal