Vosté està > banda > concerts de la banda > any 2006 > la boda de Luis Alonso

La boda de Luis Alonso

TÍTOL

La boda de Luis Alonso, preludi

Les noces de Luis Alonso o La nit del tancament és un sainet líric (sarsuela) en un acte, dividit en tres quadres, en vers, amb música de Gerónimo Giménez i llibret de Javier de Burgos. Es va estrenar en el Teatre de la Zarzuela de Madrid, el 27 de gener de 1897.

AUTOR

G. Giménez

INTÈRPRETS

Banda de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

DIRECTOR

Ramon Garcia i Soler

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal